Onderhoud van droge blusleiding is ontzettend belangrijk

De brandveiligheid is ontzettend belangrijk, omdat iedereen het rampscenario van een brand te allen tijde wil voorkomen. Er zijn diverse maatregelen die je kan treffen en betrekking hebben op de brandpreventie en de brandbestrijding. Het risico op een brand is natuurlijk van diverse zaken afhankelijk. In een gebouw waar mensen wonen en slapen is er vaak een verhoogd risico op brand en ook op plekken waar er met brandbare materialen wordt gewerkt kan er een verhoogd risico op brand ontstaan. In grote gebouwen zijn er verschillende blusmiddelen die kunnen worden ingezet. De meest grote gebouwen zijn bijvoorbeeld uitgerust met een droge blusleiding die helpt om grote hoeveelheden water te transporteren om dicht bij de vuurhaard te kunnen komen. Onderhoud droge blusleiding is dan ook zeer belangrijk.

Onderhoud van de droge blusleiding ligt vastgesteld in bouwbesluit 2012

Er bestaan in Nederland tal van regels die verplicht zijn op het gebied van de brandveiligheid. De meeste van deze regels staan in Bouwbesluit 2012 en hieronder valt ook de droge blusleiding voor gebouwen hoger dan 20 meter en gebouwen waar je niet vrij omheen kan lopen. De droge blusleiding is er namelijk niet alleen om water naar boven te pompen, maar kan ook gebruikt worden om water horizontaal door gebouwen te verplaatsen. De blusleidingen worden hopelijk nooit gebruikt, maar wanneer je ze nodig hebt, is het natuurlijk essentieel dat ze goed werken. Onderhoud aan de droge blusleidingen is dan ook cruciaal en verplicht. In de meeste gevallen bestaat het onderhoud uit het schoonmaken van de leidingen en checken op defecten. Door onder hogedruk lucht door de buizen heen te pompen kan de leiding onder andere gecontroleerd worden op lekkage.

Leestip: Droge blusleiding eisen 

Een brandbeveiligingsbedrijf kan assisteren met preventief onderhoud van de droge blusleiding

Droge blusleidingen kunnen soms verstopt raken door afval of wanneer bijvoorbeeld vogels zich hierin nestelen. Wanneer de droge blusleidingen worden geïnstalleerd dan gebeurt dit meestal met een certificaat. Om het certificaat te behouden moeten de leidingen periodiek gekeurd en onderhouden worden. Vaak gebeurt dit door een brandbeveiligingsbedrijf. In grote gebouwen zijn vaak veel mensen aanwezig en een goed functionerende droge blusleiding is dan ook ontzettend belangrijk en kan het verschil maken tussen leven en dood. Niet alleen volgens de Nederlandse wetgeving, maar ook voor de brandverzekering moeten de blusleidingen onderhouden worden. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de leidingen goed werken voor de (brand)veiligheid van alle mensen die zich in het gebouw begeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *